تبلیغات
Chemistry 2011 - !
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

مهربانم ، ای خوب !

یاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجا بین آدم هایی که همه سرد و غریبند باتو

                                                                            تک و تنها به تو می اندیشد

و کمی

      دلش از دوری تو دلگیر است ....

مهربانم، ای خوب !

یاد قلبت باشد، یک نفر هست که چشمش، به رهت دوخته بر در مانده

و شب و روز دعایش اینست

زیر این سقف بلند  هرکجایی هستی، به سلامت باشی

                                                    و دلت همواره، محو شادی و تبسم باشد ....

مهربانم ، ای خوب !

یاد قلبت باشد  یک نفر هست که دنیایش را

همه هستی و رویایش را ، به شکوفایی احساس تو پیوند زده

و دلش میخواهد، لحظه ها را با تو ، به خدا بسپارد ....

مهربانم ، ای خوب !

یک نفر هست که با تو   پر اندیشه و شعر است و شعور

پر احساس و خیال است و سرور

مهربانم ! اینبار   یاد قلبت باشد

یک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزدیک است

و به یادت هر صبح  گونه سبز اقاقی ها را

                                از ته قلب و دلش می بوسد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 تیر 1391 توسط epide$
.
....