تبلیغات
Chemistry 2011 - جدول تناوبی عناصر ( نسخه تخصصی )
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

عنوان : جدول تناوبی عناصر ( نسخه تخصصی )
توضیحات : توضیحات کامل راجع به هر عنصر همراه با تصاویر - فیلم و اطلاعات فنی
منبع : www.webelements.com

WebElements Periodic table (professional edition)

Click on the element symbol more for info.

Group 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Period  
1 1
H
  2
He
2 3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
  13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
  21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
  39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
* 71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
** 103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
   
*Lanthanoids * 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
   
**Actinoids ** 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
   

http://www.webelements.com
نوشته شده در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط epide$
.
....