تبلیغات
Chemistry 2011 - تاریخ كوانتوم
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

عنوان : تاریخ كوانتوم
تهیه و تنظیم : شبكه فیزیك هوپا

برای آنكه بتوانیم درك درستی از سرگذشت كوانتوم داشته باشیم باید اول نگاهی به نظریه هایی كه درباره نور وجود داشته بیندازیم.

اولین نگاه علمی به نور بر می گردد به یونانیان آنها فهمیده بودند كه باید چیزی وجود داشته باشد تا در بین چشمان وچیزهایی كه می بینیم ارتباط برقرار كند.

 نظریه فیثاغورث در این مورد این است كه نور چیزی است كه از هر جسم درخشانی در تمام جهات جریان پیدا می كند و پخش می شود ، فقط در برابر موانع به عقب بر می گردد . اگر این نور به طور تصادفی وارد چشمان ما شود در ما احساس دیدن چیزی را به وجود می آورد

 اما این نظریه ساده مساله نور را حل نمی كرد به محض كشف وجود نور پرسش های زیادی پیش آمد كه این نور چیست –چه شكلی دارد – وزن داد؟ گرم است یا سرد؟ چطور حركت می كند؟
 در عصر طلایی حكومت اسلام در خاور میانه دانشمندانی ایرانی و عرب به پیشرفت های زیادی در مورد نور و سایل اپتیكی مانند آینه ها و عدسی ها دست یافتند.
 با اختراع تلسكوپ و میكروسكوپ پیشرفت قابل توجهی در زمینه نور صورت گرفت.

 در نیمه دوم قرن هفدهم ایزاك نیوتن انگلیسی و كریستیان هویگنس  هلندی خدمات ارزنده ای در زمینه نور انجام دادند  در طول این دوره نیوتن نظریه ذره ای و رنگ ها را ارایه داد  و هویگنز هم نظریه مربوط به انتشار نور بر اساس تئوری موجی را استحكام بخشید برا ی آنكه تئوری ذره ای  نیوتن و تئوری موجی هویگنز از لحاظ علمی مورد قبول دانشمندان قرار گیرد رقابت شدیدی بین آنها به وجود آمد نیوتن توانسته بود تما می آنچه كه تا آن زمان در مورد نور شناخته شده بود بر اساس نظریه ذره ای نور نوضیح دهد البته هواداران نظریه موجی هم كم نبودند اما در برابر نبوغ غول آسای نیوتن توان قد برافراشتن نداشتند.
 پایه اصلی مخالفت طرفداران نظریه موجی نور به رهبری هویگنس با نظریه ذره ای این بود كه دو ذره در برخورد با هم دیگر باید منحرف شوند اما دو باریكه نور بدون اینكه بر مسیر هم تاثیری بگذارند همدیگر را قطع می كنند اما این مطلب به تنهایی در برابر قدرت و نفوذ نیوتن دلیل چندان محكمی شمرده نمی شد.
 برچسب ها: كوانتوم، فیثاغورث، ایزاك نیوتن، كریستیان هویگنس،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مرداد 1390 توسط epide$
.
....